Afgesloten
Locatie: Elst
Initiator: Melanie Leenders
Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig.Doneer voor onze BuurtAED! Help je mee?. IK maar misschien ook meerdere zijn in het bezit van een AED diploma waardoor we des te sneller mensen kunnen redden.
€ 1.052 Philips
16:39 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting