Afgesloten
Locatie: Ermelo
Initiator: Saskia Meijer
Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED!
€ 1.629 Saskia
16:38 uur
€ 1.052 Philips
16:21 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting