Afgesloten
Locatie: Breda
Initiator: Bestuur Sportpark2

Per week krijgen zo'n 300 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis.

Hoe sneller een AED ingezet wordt, hoe groter de kans dat iemand een hartstilstand overleeft.

Daarom willen wij een AED in Sportpark II en zijn we deze actie gestart.


BuurtAED is een actie die gesteund wordt door Philips: van iedere AED nemen zij een aanzienlijk deel van de kosten voor haar rekening.


Help jij ook mee? We starten de actie op zondag 1 april met het eieren zoeken. Daarna hebben we tot 29 april om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Lukt dat niet dan krijg je je geld terug, maar met jouw steun krijgen we een AED in de buurt die, in geval van nood, voor iedereen via de buurt WhatsApp toegankelijk is via een code.


€ 28 Kitty
16:06 uur
€ 10 Afgeschermd
14:30 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting