Afgesloten
Locatie: Tzummarum
Initiator: Sietske van der Mei-Bader
Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft ons dorp nog één eigen AED nodig voor ons netwerk. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED! Op de Swaerderwei (aan de muur bij garage Wiersma) nog een AED, dan is ons dorp goed gedekt! Doneer nu, het kan iedereen overal overkomen!
€ 64 Miedema & Zijlstra
16:13 uur
€ 50 Afgeschermd
08:31 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting