Project is afgesloten
Locatie: Zaandam
Initiator: Esther La heij

Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED!

€ 1.089 Stichting MozW
16:22 uur
€ 20 Patries
22:09 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting