Afgesloten
Locatie: Schijndel
Initiator: Astrid van den Bogaart
Onze buurt heeft een eigen AED nodig, zo redden we levens! Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED.
€ 93 Hml Bedding
12:42 uur
€ 12,50 M.
21:27 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting