Afgesloten
Locatie: Utrecht
Initiator: Charlotte Kuipers

Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Ik ben een actie begonnen om geld in te zamelen voor een AED in de buurt van Vaartsestraat. Het is van levensbelang dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen als er een hartstilstand plaatsvindt, zonder AED is dit niet mogelijk. Help mij in mijn inzamelactie om een AED te krijgen tussen de binnenstad en de rivierenwijk Utrecht!

 

Liefs,

Charlotte Kuipers

€ 1.094 Gemeente Utrecht
12:11 uur
€ 50 Anya (vaartsehuis)
20:20 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting