Afgesloten
Locatie: Haarlem
Initiator: Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen

Wist je dat er elke week zo’n 300 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis krijgen?

De meeste hartstilstanden vinden bovendien plaats in een woonwijk. De overlevingskans stijgt aanzienlijk als er direct hulp verleend kan worden.


Daarom is een AED ook in dit deel van de Vijfhoek belangrijk. Met een AED in onze buurt vergroten we de kans dat iemand een hartstilstand overleeft. Wij vinden dat heel belangrijk en de wijkraad zet zich daarom samen met u graag in om ook hier aan het Nieuwe Kerksplein onze eigen BuurtAED te realiseren!


Als je het niet zitten om zelf een AED te bedienen, geen probleem! De AED wordt namelijk aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem. Als er iemand in onze buurt een hartstilstand krijgt, dan zal onze AED bediend kunnen worden door een burgerhulpverlener die opgeroepen wordt. Een burgerhulpverlener is getraind om in zo’n situatie hulp te verlenen. 


Doe je ook mee met onze BuurtAED aan het Nieuwe Kerksplein?


€ 96,50 Jeanine
12:55 uur
€ 20 Afgeschermd
15:01 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting