Afgesloten
Locatie: Wateringen
Initiator: Claudia Vollebregt

Wist je dat er elke week zo’n 300 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis krijgen? De meeste hartstilstanden vinden bovendien plaats in een woonwijk. De overlevingskans stijgt aanzienlijk als er direct hulp verleend kan worden. Daarom is een AED in onze buurt belangrijk. Met een AED in de buurt vergroten we de kans dat iemand een hartstilstand overleeft. Ik heb gemerkt dat iedereen het heel belangrijk vind dat er een AED komt in onze buurt. Dat is super mooi!

De AED zal worden opgehangen aan de zijmuur van Waterpark 22 en wordt aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem. Als er iemand in onze buurt een hartstilstand krijgt, dan zal onze AED bediend kunnen worden door een burgerhulpverlener die opgeroepen wordt. Een burgerhulpverlener is getraind om in zo’n situatie hulp te verlenen. Bedankt dat je meedoet!

€ 10 Aart
09:31 uur
€ 10 Marjolein
09:23 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting