Afgesloten
Locatie: Arnhem
Initiator: Alex Nennie

Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED voor de Willem Hovylaan,  J.P.Heijestraat, Talmaplein en Klaas Katerlaan !

€ 1.052 Philips
00:10 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting