Nog te gaan:
Locatie: Amsterdam
Initiator: Onno Adolfs

Onze buurt heeft een eigen AED nodig, zo redden we levens! Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED.

€ 10 Afgeschermd
09:26 uur
€ 25 Afgeschermd
17:28 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting