Afgesloten
Locatie: Haarlem
Initiator: Marleen Zwartkruis

Vijfhoeker en buurtgenoot Marcel Vittali is onlangs getroffen door een hartstilstand. Door het snelle handelen (binnen 6 minuten) van zijn gezin en de hulpverlening heeft Marcel het overleefd. Naar aanleiding van deze ingrijpende gebeurtenis hebben verschillende bewoners uit de Vijfhoek een re-animatie cursus gevolgd en zich aangemeld als burger hulpverlener. Een volgende stap om ook van deze wijk in hartje centrum een 6-Minutenzone te maken, is het installeren van een BuurtAED die voor iedereen toegankelijk is.


6-Minutenzone

In een 6-Minutenzone bieden mensen binnen 6 minuten de juiste hulp bij een hartstilstand. Ze bellen 112, starten met reanimeren en zetten een AED in. Hiermee vergroot je de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk. Snelle hulp is dus cruciaal en maakt het verschil tussen leven en dood.  


Maar de aanschaf van een AED is kostbaar. Daarom is Team BuurtAED De Vijfhoek in samenwerking met de Hartstichting, Philips en ProCardio een sponsoractie gestart om een BuurtAED voor de Vijfhoek te kunnen bekostigen. Een deel van het bedrag wordt geschonken door Philips maar voor het resterende deel zijn donaties nodig.


Wij willen jullie, bewoners van de Vijfhoek en andere betrokkenen, vragen een donatie te doen om dit te kunnen realiseren. Elke bijdrage, groot of klein, is waardevol. De BuurtAED wordt bevestigd aan de gevel van Café de Vijfhoek. Centraal gelegen in de wijk en toegankelijk voor iedereen in geval van nood. 

€ 1.069 Lydian
09:47 uur
€ 20 Marieke
08:38 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting