Afgesloten
Locatie: Soest
Initiator: Hans Huijzer

Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance (en brandweer) komt vaak snel, maar is er niet altijd op tijd. Daarom kan een eigen AED in onze straat het verschil maken. Buren die een hulverleningsdiploma hebben kunnen dan het verschil maken. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED!

Informatie over Burgerhulpverlening in Soest kun je ook vinden op: https://www.soest.nl/veiligheid/burgerhulpverlening-hartslagnu/

 

DE ACTIE IS AFGESLOTEN. HET HELE BEDRAG DAT NODIG WAS IS BEREIKT! DE AED IS GEMONTEERD EN AANGEMELD BIJ HARTSLAGNU!

Wil je weten waar je de AED kunt vinden? Klik hier voor de locatie in google maps.

Planning

 • 8 t/m 10 oktober, huis aan huis* aanbellen bij 39 woningen en informeren.
 • 10 en 11 oktober, bezorgen bij 16 woningen.
 • 11 oktober, subsidie aangevraagd bij gemeente Soest.
 • 11 oktober actief informeren van omwonenden die hebben aangegeven mee te willen doen. Wordt het een Ja, of een Nee? En welke bijdrage wordt er verwacht per huishouden? Vragenlijst met voorstellen voor de locatie. Vanaf deze datum is doneren mogelijk.
 • 12 oktober, contact met basisschool De Achtbaan.
 • 22 oktober, uiterste inleverdatum reactieformulieren n.a.v. vragen / locatie.
 • 27 oktober inloopmoment bij huisnummer 95 met koffie etc. Van 14.30 - 16.00 uur.
 • 31 oktober, gewenste uiterste datum, doneren via de website https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-gerrit-van-der-veenstraat-3762-soest
 • 5 november, uiterste datum voor inzameling voor als het niet lukt op 31 oktober de financiering rond te krijgen.

Gerealiseerd

 • 8 en 9 oktober is aangebeld en gesproken met bewoners van bij 35 woningen en op 9 oktober is bij de resterende woningen een brief bezorgd.
 • Op 11 oktober is subsidie aangevraagd bij gemeente Soest. Op 16 oktober kwam de telefonische toezegging dat de subsidie á € 800,- was toegekend. (Op 29 oktober ontvingen we het bedrag daadwerkelijk.)
 • Op 12 oktober kregen we de toezegging van basisschool De Achtbaan voor een mooie bijdrage van € 150,-
 • Op 26 oktober ontvingen we de laatste donatie en was het doelbedrag bereikt. In totaal is er met 24 omwonenden het mooie bedrag van € 709 opgehaald. (€ 30,- extra via bank ontvangen kon worden gebruikt voor het aanleggen van de elektra aansluiting)
 • Op 27 oktober hebben we tijdens een inloopmoment met elkaar gesproken en is de plek voor de AED bepaald.
 • Op 30 oktober ontvingen we bericht van ProCardio voor de levering van de AED met buitenkast. Deze werd op 31 oktober via UPS geleverd.
 • Op 1 november is de AED door ons gemonteerd, incl. de benodigde elektra aansluiting. De AED is direct aangemeld via HartslagNu voor de HartslagNu App en de hartstichting. Zo'n 8 uur later kregen we een bevestiging dat de AED was geactiveerd bij HartslagNu en de AED opgeroepen kan worden voor reanimaties.

 

Werkgebied

Er is huis aan huis aangebeld in de Gerrit van der Veenstraat 54 t/m 70 (even nummers) en 73 t/m 131 (oneven nummers). Direct aangrenzende woningen in de Gerrit van der Veenstraat huisnummers 41 t/m 71 (oneven nummers) en huizen waar we niemand konden spreken ontvingen een brief met de informatie over deze actie met de vraag om mee te doen. Met de direct aangrenzende basisschool De Achtbaan is ook contact gezocht en deze dragen ook bij!

 

Waar is de AED te opgehangen?

De locatie is definitief bepaald tijdens het inloopmoment op 27 oktober. De AED is opgehangen bij huisnummer 89 aan de achterzijde tegen de garage, direct naast het hek van de tuin (buitenzijde). Klik hier voor de locatie in google maps.

Voor vragen of opmerkingen n.a.v. dit initiatief kunt u/jij contact met ons opnemen via ons tijdelijke mailadres aed@3762.nl. Of loop even bij ons langs.

Met vriendelijke groet,

Hans en Els

 8 oktober 2018

 Veelgestelde vragen

Kan een EAD niet via de gemeente gesubsidieerd worden?
Dit wordt uitgezocht. Grote kans dat een deel door de gemeente kan worden aangevuld, maar een belangrijk deel moet ook door bewoners worden bijgedragen.

Waar wordt de AED aangeschaft?
Via BuurtAED.nl Het BuurtAED pakket bestaat uit een AED met buitenkast en een gratis service- en onderhoudscontract voor 5 jaar. De AED is van merk/type Philips Heartstart FRx AE met 8 jaar garantie op de AED.

Hoe hoog is de bijdragen voor bewoners?
Dit is afhankelijk van het aantal bewoners. Onze insteek is dat er tenminste 20 huishoudens meedoen met het initiatief, waarmee de kosten eerlijk verdeeld worden. Dit is eenvoudig te berekenen door het benodigde bedrag (€ 1.629) te delen door het aantal huishoudens die meedoen. Indien subsidie via de gemeente kan worden verkregen, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht.

Waar komt de AED te hangen?
Dit wordt bekeken nadat duidelijk is geworden of het initiatief voldoende draagvlak heeft en financieel haalbaar is. Uitgangspunt een plek in de buurt van de bewoners die hebben bijgedragen, alsook een locatie die 24 uur per dag voor iedere hulpverlener in Soest te bereiken is. Ook zijn er technische voorwaarden waar de elektrische aansluiting aan moet voldoen. De kosten voor stroom voor de AED-buitenkast zijn 20 tot 30 euro per jaar. Dit speelt wellicht ook een rol bij de keuze waar de AED opgehangen kan worden. Ook geeft de kast continu wit licht via de LEDs. Zo is de kast in een noodsituatie beter te vinden. Bij de plaatsing moet dus gelet worden dat deze verlichting geen overlast geeft aan de bewoner. Ook mag de kast niet in de volle zon geplaatst worden.

Waarom wordt alleen in een deel van de straat aangebeld, of een brief bezorgd?
Het doel is de AED dicht bij te realiseren. Als het gebied groter wordt gekozen verwachten we discussie over de te kiezen locatie. De gekozen woningen grenzen aan elkaar. Andere directe buren willen we niet uitsluiten en deze krijgen de brief via de brievenbus.

Ik wil de voorwaarden van BuurtAED niet accepteren. Kan ik toch bijdragen?
De voorwaarden van BuurtAED hebben natuurlijk een reden. Maar als u niet in de gelegenheid bent deze te accepteren dan kunt u uw gift ook persoonlijk overhandigen bij de initiatiefnemers (voor adres, zie de brief onder menuknopje 'oproep').

 Zijn er nog aanvullende kosten?
Verwacht wordt dat er via BuurtAED geen aanvullende kosten zullen zijn. Echter is er een mogelijkheid dat er extra kosten komen voor bijvoorbeeld een attentiebord (AED) om de locatie van de AED beter op te laten vallen, of andere maatregelen zoals een aanpassing aan de elektrische aansluiting. Door dit zoveel mogelijk zelf te doen zullen deze kosten minimaal zijn. Omdat extra kosten niet via BuurtAED.nl ingezameld kunnen worden zullen de initiatiefnemers van dit project voor Gerrit van der Veenstraat Oost hun eigen bijdrage vooralsnog achterhouden, zodat dit geld beschikbaar is voor indirecte kosten. Als die er niet zijn zal de bijdrage worden gestort via BuurtAED.nl
Aanvullende kosten zijn afhankelijk van de locatie. Voor markering van de plek kan een pictogram van 6 euro voldoende zijn, maar mogelijk moet is er een bord met muurbeugel nodig om de locatie aan te wijzen. Die kost ongeveer 31 euro.

Hoelang duurt de actie?
De inzameling loopt tot uiterlijk 5 november 2018. Zoals bij het bezoek aan de deur aan veel mensen is uitgelegd moet de keuze en draagvlak voor de AED bij buren snel verkregen worden. Als er onvoldoende aanmeldingen en donaties zijn tot de datum waarop de actie afloopt worden alle donaties teruggestort. Dit gebeurd door BuurtAED.

Andere veelgestelde vragen kunt u lezen op https://www.buurtaed.nl/veelgestelde-vragen

€ 30 Afgeschermd
14:35 uur
€ 30 Evelyne
21:53 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting